Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

23:31
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viaoutoflove outoflove

July 18 2017

05:20
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viafreska freska
05:20
05:20
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viafreska freska
05:18
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viafreska freska
05:15
We wszystkich dziewczynach szukałem ciebie. Rozstawałem się z nimi bo... bo to nie byłaś ty. My rozumiemy się bez słów. Potrafimy siedzieć razem, milcząc, a zaraz któreś z nas się roześmieje albo zrobi coś głupiego żeby sprawić drugiej osobie radość. Ja wariuję kiedy jesteś smutna i nieszczęśliwa. Ale zawsze myślałem, że na ciebie nie zasługuję. Wiesz jak to jest budzić się rano czując, że nic ci się nie chce? Że nie masz po co żyć? A potem poznajesz kogoś kto odmienia twój świat? Stajesz się lepszy, ale nie dla siebie, tylko dla niej. Chcesz być dobry, by się jej upodobać, a nawet kiedy ona tego nie cierpi, to ty jesteś sobą? Tak? Tak mam... ona lubi cię za to... za to, że jesteś sobą, nie udajesz nikogo. Przy niej największe głupstwo ma sens, ponieważ przez to ona się uśmiecha... jest radosna, a ty? Triumfujesz bo udało ci się ją rozweselić. Później dochodzisz do wniosku, że poza nią świata nie widzisz. Wtedy wiesz, że to prawdziwa miłość... To z mojego serca, o tobie... dla ciebie. 
— Najpiękniejsze słowa jakie przyszło mi usłyszeć w życiu.
Reposted fromriseme riseme viagdziejestola gdziejestola
05:15
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutline outline
05:14
6168 9899
Reposted frompesy pesy viaciarka ciarka
05:14
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viaciarka ciarka
05:14
05:12
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
05:11
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viadusz dusz
05:11
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadusz dusz
05:11
9711 89e0 500
hot damn
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viadusz dusz
05:09
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viadusz dusz
05:07
05:06
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viabarock barock
05:06
9578 a2b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
05:00
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaretaliate retaliate
04:58
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl