Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

19:19
6116 b9e3 500
Reposted fromstasias stasias viafutureiscoming futureiscoming
19:18

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viamagdanestor magdanestor
17:05
17:05
9017 944c 500
Reposted fromsiara siara viakalina21 kalina21
17:01
Zawsze podobają nam się ci, którzy są w pewien sposób niedostępni. (…) Im jest ktoś trudniejszy do zdobycia, tym bardziej jest pociągający.
17:01
2574 bd24
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakarmacoma karmacoma
17:01
3302 1947
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
17:00
3326 a4c9
Reposted fromnyaako nyaako
17:00
4575 980d 500
Reposted fromiamascrewdriver iamascrewdriver viafreska freska
16:59
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viafreska freska
16:59
3242 ff41
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafreska freska
16:59
0822 e415
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreska freska
16:59
16:58
3370 7daf
Reposted fromkarmacoma karmacoma
16:58
Reposted frombluuu bluuu viafreska freska
16:53
8796 6e40
ŁO BOZIE
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaciarka ciarka
16:52
Reposted fromapatia apatia viaciarka ciarka
16:52
16:52
16:52
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl