Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

23:14
60 lat temu zmarł Andrzej Bursa.

***
Przecież znasz wszystkie moje chwyty 
życie moje 
wiesz kiedy będę drapał krzyczał i rzucał się 
znasz upór moich zmagań 
i drętwe pozbawione smaku i czucia wyczerpanie 
wtedy zatruwasz mój sen majakami 
aby uniemożliwić mi jakikolwiek azyl 
znam twoje słodycze 
które przyjmuję ze skwapliwą wdzięcznością 
i po których szarpią mnie torsje 
przywykłem do twoich okrucieństw 
nauczyłem się śmiać z wlasnego trupa 
(znasz dobrze ten mój ostatni chwyt) 
znudziliśmy się sobie życie moje mój wrogu 
Cóż kiedy wkęciłeś iskry bólu w moje szczęki 
aby uniemożliwić mi ziewanie.
23:14
4044 40b7 500
Karteczka znaleziona w lodówce.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
23:12
8411 0899
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove
23:10
3675 8e1d
Reposted fromdivi divi viazvr zvr
23:07
23:05
23:03
4028 bc3f 500
Reposted fromantichris antichris viaCrossroademon Crossroademon
23:02
7263 96e1 500
Reposted fromoutoflove outoflove
23:02
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
23:02
8727 912a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
22:36
4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi viaviva-salvadore viva-salvadore
22:35
22:35
Reposted fromjasminum jasminum vialamujer lamujer
22:35
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
22:34
0802 b66f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove
10:40
3090 67c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
10:39
5391 cffe 500
Reposted fromkaiee kaiee viaviva-salvadore viva-salvadore
10:37
10:24
Reposted frombluuu bluuu
10:16
3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl