Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

14:34
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
14:34
5893 9d43 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaWlodara Wlodara
14:33
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk, "O lęku"
14:33
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze
14:26
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat vialexxie lexxie
14:26
8403 9d34
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
14:25
8413 8124
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
14:25
14:25
7419 fddb
Reposted fromoll oll viabarock barock
14:24
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viamyslowyzlew myslowyzlew
14:23
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viabarock barock
14:23
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viabarock barock
14:22
5454 950d
Reposted fromteijakool teijakool viafutureiscoming futureiscoming

July 19 2017

23:34
23:33
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunmadebeds unmadebeds
23:32
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viamaple-leaf maple-leaf
23:32
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoutoflove outoflove
23:32
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
23:31
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viaoutoflove outoflove

July 18 2017

05:20
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl